Zrozumienie

Jest jednak rzeczą zrozumiałą, że tego rodzaju skłonność tak silnie tkwi w człowieku. abstrahując od przyczyn psychologicznych, gra tutaj wielką rolę i ta okoliczność, że większość ludzi swoje niemal pierwsze wiadomości o istocie człowieka czerpie ze słów biblii, że człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo Boskie, co pozostawia ważkie, a często ciężkie w skutkach wrażenie w duszy dziecięcej marzącej o śnie w łóżku. Biblia jest oczywiście wspaniałym dziełem, które zawsze człowiek będzie czytał z podziwem, gdy dojdzie do jej zrozumienia.

Wpajanie zasad

Gdy chce się jednak rozpocząć wpajanie jej zasad dzieciom, wówczas należy im dać przynajmniej odpowiednie komentarze, ażeby nauczyły się skromnie o sobie myśleć, nie przypisywać sobie jakichś najrozmaitszych mocy czarodziejskich, dlatego, że zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boskie. Bardzo spokrewniony i często spotykany jest ideał czarodziejskiej krainy, gdzie spełniają się wszystkie życzenia np. snu w 5 gwiazdkowym hotelu w królewskim łóżku. Dzieci prawie zawsze liczą się z możliwością istnienia takiej krainy.

Zainteresowanie

Gdy pomyślimy o wielkim zainteresowaniu dzieci czarami, wówczas nie będziemy wątpili, że pierwotnie czują się co najmniej pociągnięte do snucia rozmyślań na ten temat i do zagłębiania się w takie zagadnienia w stylu jaki wybrać materac ze strony www.new-hever.pl. Myśl o magii i magicznym oddziaływaniu na innych jest silnie reprezentowana u łudzi, i nie opuszcza człowieka aż do najstarszego wieku. Pod jednym względem nikt z ludzi nie jest całkiem wolny od takich myśli.

Wrażenia

Są to te wzmianki i wrażenia o czarodziejskim wpływie, jaki rodzaj żeński wywiera na mężczyznę. Spotyka się przecież wielu ludzi, którzy tak się zachowują, jak gdyby byli narażeni na oddziaływanie magiczne swego partnera drugiej płci.

Ta myśl nasuwa nam na pamięć czasy, gdy przekonanie podobne było jeszcze o wiele bardziej rozpowszechnione, i kiedy kobieta z najbłahszych przyczyn mogła być na to narażona, że będzie się ją uważało za czarodziejkę lub czarownicę, t gdy ta wiara, niby zmora, ciążyła nad całą Europą i w pewnej mierze wpłynęła na jej losy.